तीन गझला_सुधीर मुळीक१.

ते तिला कळणार नव्हते चांदणे, सांगून मी;
फ़ारसा उपयोग नव्हता मग तिथे थांबून मी.

थांबली नाही कधीही तू दिलेली पानगळ;
पाहणेही सोडले खिडक्या पुन्हा उघडून मी.

आजही त्याच्या घरी ती एकटी रेंगाळते; 
का जवळ करतो कुणाला एवढ्या लांबून मी ?..

तू पुन्हा येशील हा अंदाज नव्हता बांधला
मग पुढे गेलोच नसतो वाट ओलांडून मी.

मी तुझेही राज्य माझ्यावर स्वतःहुन घ्यायचो; 
एक धप्प्याला कितीदा जायचो जवळून मी.

चेह-याच्या आजही चिंध्याच दाखवतोय तो;
जोडला होता कितीदा आरसा फ़ोडून मी.

त्याच का आवर्तनाला थांबली मैफ़िल तुझी?
ज्या समेवर ठेवलेला हुंदका राखून मी!

जोडली नव्हती कधीही सांत्वनाला माणसे;
खूपदा रडलो इथे झाडास कवटाळून मी.


२.

जर दुःखाचे लक्षण नसते;
आज इथे इतकेजण नसते.

आम्ही सगळे वनवासी पण;
सगळ्यांचे रामायण नसते.

मी गुलमोहर झालो कारण;
सगळी हिरवळ श्रावण नसते.

ओठांनी पण वाच मला तू;
नजरेने पारायण नसते.

माणुस झाडांना वापरतो;
झाडांचे आमंत्रण नसते.

पक्षांचीही शाळा भरते;
डिग्री म्हणजे शिक्षण नसते.

देव जगाची रक्षा करतो;
देवाला तर घर पण नसते.

देवदुतांच्या वाहीन्यांचे;
स्वर्गातुन प्रक्षेपण नसते.

माझा असतो जनरल डब्बा;
कुठलेही आरक्षण नसते.

जंक्शन चुकलेल्या गाड्यांना; 
स्टेशनचे आकर्षण नसते.

माणुस त्याचे गाढव करतो;
गाढव तर गाढव पण नसते.

३.

एवढ्या लांबूनही इतके सुचावे;
का तरीही वाटते तू जवळ यावे.

मी तुझ्यावर मांडलेले ठोकताळे;
शक्यतो आत्ताच पडताळून घ्यावे.

रोज डोळ्यांनी मला ओवाळते ती;
काळजावर काजळाचे वळ उठावे.

मी तसेही टाळतो नाजुक फ़ुलांना;
शेवटी अपघातही मजबूत व्हावे.

फ़ार तपशीलात जाणे टाळतो मी;  
का तिचे सांगू तुम्हांला बारकावे.

मी कितीदा तोलतो काळीज माझे;
पण तुझ्या वजनात हे केव्हां भरावे.

मग भले झालो तरी चालेल दलदल;
फ़क्त एका मृगजळाने "हो" म्हणावे.


     < <<----Back to INDEX <<<----अनुक्रमणिका <<<----

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा